بیل و ملیندا گیتس:
چرا بخشیدن ثروتمان رضایت بخشترین کاری بوده که تا بحال انجام داده ایم

TED2014 · 25:00 · Filmed Mar 2014
Watch next...
Bill Gates: Mosquitos, malaria and education
arrow

Share this idea

2,874,027
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

در سال ۱۹۹۳، بیل و ملیندا گیتس که آن موقع نامزد بودند در ساحل زنگبار برای قدم زدن رفتند و تصمیمی جسورانه درباره این گرفتند که چطور مطمئن شوند که ثروتشان از ماکروسافت به جامعه بازگردد. در گفتگویی با کریس اندرسون، این زوج درباره کارشان در بنیاد بیل و ملیندا گیتس صحبت می کنند، همینطور درباره ازداوج، فرزندان و شکست ها و رضایتشان در بخشش قسمت عمده ثروتشان.

Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation. Full bio
Philanthropist
Melinda French Gates is co-chair of the Bill & Melinda Gates Foundation, where she puts into practice the idea that every life has equal value. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

281 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.