چگونه ابهت را تجربه می کنیم - و چرا مهم است

448,987 views |
بیو لوتو و سیرک آفتاب |
TED2019
• April 2019