رباتی که می‌تواند مانند یک سمندربدود وشنا کند

2,090,792 views |
اوک جاسپرت |
TEDGlobal>Geneva
• December 2015