Let's end ageism

1,863,376 views | Ashton Applewhite • TED2017