1,832,969 views | Ashton Applewhite • TED2017

Let's end ageism