1,831,924 views | Ashton Applewhite • TED2017

Let's end ageism