چگونه ارتفاع بالا بر بدن شما تأثیر می گذارد - اندرو لاورینگ

1,161,961 views |
اندرو لاورینگ |
TED-Ed
• June 2022