1,655,667 views | الکساندر بلکردی • TED@BCG Toronto

چگونه یک ویروس از یاد رفته می‌تواند به ما در حل بحران آنتی بیوتیک‌ها کمک کند