Translations Talks in Mongolian

The talks on this page have been translated by volunteers as part of the TED Open Translation Project. Their generous contributions allow us to spread ideas globally, through an ever-growing selection of subtitled talks. Don't see your favorite talk? Consider translating for us! More on the TED Open Translation Project »

Questions?

Having difficulty viewing subtitles? Find an error in a translation? Read here for tips and suggestions »

Play_iconБрайн Кокс: Бидэнд яагаад судлаачид хэрэгтэй вэ.

Брайн Кокс: Бидэнд яагаад судлаачид хэрэгтэй вэ.

16:29 Posted: Jun 2010

Play_iconБиль Гейтс Эрчим Хүчний Тухай: Тэг рүү Хүрэх Шинэ Санаа.

Биль Гейтс Эрчим Хүчний Тухай: Тэг рүү Хүрэх Шинэ Санаа.

27:49 Posted: Feb 2010

Play_iconЛалитэш Катрагадда- Эдийн засагаа бэхжүүлэх, гамшигтай тэмцэхэд газрын зураг хэрэгтэй

Лалитэш Катрагадда- Эдийн засагаа бэхжүүлэх, гамшигтай тэмцэхэд газрын зураг хэрэгтэй

02:54 Posted: Jan 2010

Play_iconПранав Мистрий: SixthSense технологийн гайхалтай боломжууд

Пранав Мистрий: SixthSense технологийн гайхалтай боломжууд

13:50 Posted: Nov 2009

Play_iconУлс орнуудын ирээдүйн талаарх Параг Ханнагийн газрын зураг

Улс орнуудын ирээдүйн талаарх Параг Ханнагийн газрын зураг

18:53 Posted: Sep 2009

Play_iconЭммануал Жэл: Дайнч хүүгийн хөгжим.

Эммануал Жэл: Дайнч хүүгийн хөгжим.

18:03 Posted: Aug 2009

Play_iconМатематикийн боловсролыг өөрчлөх тухай Артур Бенжамины санал

Математикийн боловсролыг өөрчлөх тухай Артур Бенжамины санал

02:58 Posted: Jun 2009

Play_iconДОХ-ын талаар Ханс Рослинг: Шинэ баримт ба гайхалтай тоон мэдээлэл

ДОХ-ын талаар Ханс Рослинг: Шинэ баримт ба гайхалтай тоон мэдээлэл

10:02 Posted: May 2009

Play_iconЦаг уурын сүүлийн үеийн чиг хандлагын талаар Ал Гор анхааруулж байна.

Цаг уурын сүүлийн үеийн чиг хандлагын талаар Ал Гор анхааруулж байна.

07:44 Posted: May 2009

Play_iconЭлизабэт Гилбэрт бүтээлч байдлыг дэмжих тухай

Элизабэт Гилбэрт бүтээлч байдлыг дэмжих тухай

19:28 Posted: Feb 2009

Play_iconИрвин Ридленер: Цөмийн дайралтаас мэнд үлдэх нь.

Ирвин Ридленер: Цөмийн дайралтаас мэнд үлдэх нь.

25:18 Posted: Sep 2008

Play_iconАлиса Милльер мэдээний талаар мэдээ хүргэж байна.

Алиса Милльер мэдээний талаар мэдээ хүргэж байна.

04:29 Posted: May 2008