Translations Talks in Macedonian

The talks on this page have been translated by volunteers as part of the TED Open Translation Project. Their generous contributions allow us to spread ideas globally, through an ever-growing selection of subtitled talks. Don't see your favorite talk? Consider translating for us! More on the TED Open Translation Project »

Questions?

Having difficulty viewing subtitles? Find an error in a translation? Read here for tips and suggestions »

Play_iconЦезар Куријама: Една секунда секој ден

Цезар Куријама: Една секунда секој ден

08:02 Posted: Feb 2013

Play_iconЛезли Морган Штајнер: Зошто жртвите на домашно насилство не бегаат од злоставувачот ?

Лезли Морган Штајнер: Зошто жртвите на домашно насилство не бегаат од злоставувачот ?

15:59 Posted: Jan 2013

Play_iconКолин Стоукс: Какви пораки ни праќаат филмовите за машкоста

Колин Стоукс: Какви пораки ни праќаат филмовите за машкоста

12:53 Posted: Jan 2013

Play_iconКамерон Расел: Изгледот не е сѐ. Верувајте ми, јас сум модел.

Камерон Расел: Изгледот не е сѐ. Верувајте ми, јас сум модел.

09:37 Posted: Jan 2013

Play_iconЏонатан Хајдт: Како заедничките закани може да направат  заедничка (политичка) основа

Џонатан Хајдт: Како заедничките закани може да направат заедничка (политичка) основа

20:01 Posted: Jan 2013

Play_iconМунир Вирани: Зошто ги сакам мршојадците

Мунир Вирани: Зошто ги сакам мршојадците

06:41 Posted: Nov 2012

Play_iconФеит Џеџд: Што научив од моите аутистични браќа

Феит Џеџд: Што научив од моите аутистични браќа

05:20 Posted: Nov 2012

Play_iconДејвид Пизаро: Чудниот однос помеѓу одвратноста и политиката

Дејвид Пизаро: Чудниот однос помеѓу одвратноста и политиката

14:02 Posted: Oct 2012

Play_iconРуби Вакс: Што е толку смешно кај менталните болести?

Руби Вакс: Што е толку смешно кај менталните болести?

08:44 Posted: Oct 2012

Play_iconЕјми Кади: Говорот на вашето тело влијае врз вашата личност

Ејми Кади: Говорот на вашето тело влијае врз вашата личност

21:02 Posted: Oct 2012

Play_iconЏулиан Трежр: Зошто архитектите треба да ги користат своите уши

Џулиан Трежр: Зошто архитектите треба да ги користат своите уши

09:51 Posted: Sep 2012

Play_iconВикрам Пател: Ментално здравје за сите преку вклучување на сите

Викрам Пател: Ментално здравје за сите преку вклучување на сите

12:22 Posted: Sep 2012