TEDx Events Upcoming TEDx events » TEDxYouth@MusashinoHighSchool

TEDxYouth@MusashinoHighSchool


Upcoming TEDxYouth@MusashinoHighSchool Events


Highlights From Past TEDxYouth@MusashinoHighSchool Events

 • Nov 22, 2014

  Tokyo , Japan

  Event Type: Youth

 • Jul 14, 2013

  Tokyo , Japan
  Speakers included: Masato Yamada, Shigeyoshi Kanda, Yuta Kasai, Shun Suzuki, Shuji Takei

  Event Type: Youth

 • Nov 18, 2012

  Musashino High School Tokyo , Japan
  Speakers included: Azusa Muroi, Takaya Nakayama, Satoshi Den, Satoshi Maeda, Masahiro Maebayashi , Kenta Kodaki, Takumi Inaba, Akira Hoshi

  Event Type: Youth

Organizer 243979

Stephen McAtamney
Tokyo, Japan

View Profile ยป

Previous Organizers

Stephen McAtamney
2014, 2013, 2012