TEDx Events Upcoming TEDx events » TEDxJLUHP

TEDxJLUHP


Upcoming TEDxJLUHP Events


Highlights From Past TEDxJLUHP Events

Organizer 168895

Jiaxing Sun
Changchun,jilin, China

View Profile »

Organizer 184953

Zhuo Li
Changchun, China

View Profile »

Previous Organizers

Jiaxing Sun
2013, 2012
Joy Liu
2013, 2012