TEDx Events Upcoming TEDx events » TEDxAthens

TEDxAthens


Upcoming TEDxAthens Events


Highlights From Past TEDxAthens Events

Organizer 270520

Dimitris Kalavros-Gousiou
Athens, Greece

View Profile »

Previous Organizers

Abraham Tsoukalidis
2013, 2012, 2011, 2010
Dimitris Kalavros-Gousiou
2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009