TEDx Events Upcoming TEDx events » TEDxBUCT

TEDxBUCT


Upcoming TEDxBUCT Events


Highlights From Past TEDxBUCT Events

Organizer 4de0b0ca1ed003164ec189e7e6a687f8651278ec_165x165

Charlotte Xin Zheng
Beijing, China

View Profile »

Organizer Default_165x165_female

Claire Xiyu Zhao
Beijing, China

View Profile »

Previous Organizers

Charlotte Xin Zheng
2014, 2013, 2012
Sijia Liu
2014, 2013, 2012