TEDx Events Upcoming TEDx events » TEDxSvobodaAve

TEDxSvobodaAve


Upcoming TEDxSvobodaAve Events


Highlights From Past TEDxSvobodaAve Events

  • Nov 10, 2012

    conference hall Lviv, Ukraine
    Speakers included: Demyan Danyluk, Mykhajlo Hrosulyak, Taras Prokhasko, Andriy Belyaev, Mykola Kravtsov, Oleg Vorobyov, Andriy Sydor

Organizer 140742

Yuliya Voloshynska
Lviv, Ukraine

View Profile »

Organizer 98377

Nadiya Kuzmych
Lviv, Ukraine

View Profile »