TEDx Events Upcoming TEDx events » TEDxSvobodaAve

TEDxSvobodaAve


Upcoming TEDxSvobodaAve Events


Highlights From Past TEDxSvobodaAve Events

  • Nov 10, 2012

    conference hall Lviv, Ukraine
    Speakers included: Demyan Danyluk, Mykhajlo Hrosulyak, Taras Prokhasko, Andriy Belyaev, Mykola Kravtsov, Oleg Vorobyov, Andriy Sydor

Organizer Ca1da7e4fd1635aecfa08e2895d1c362c8def14d_165x165

Yuliya Voloshynska
Lviv, Ukraine

View Profile »

Organizer F333001faee888aa6523e3e3580abcaa1cbab5e8_165x165

Nadiya Kuzmych
Lviv, Ukraine

View Profile »