TEDx Events Upcoming TEDx events » TEDxYouth@Tomsk

TEDxYouth@Tomsk


Upcoming TEDxYouth@Tomsk Events


Highlights From Past TEDxYouth@Tomsk Events

 • Dec 13, 2012

  Tomsk, Russian Federation
  Speakers included: Sergey Ryu, Evgeniya Serebryakova, Anna Stepura, Zganara Smagulova, Ilya Kazantsev, Victor Soroka, Victor Henner, Raushan Zgumangalieva, Aleksey Tupitsyn

  Event Type: Youth

 • Nov 19, 2011

  "House of Scientists" Tomsk, Russian Federation
  Speakers included: Jakov Belsky, Michael Kobzev, Natalia Vasilyeva, Nicholay Protsenko, Dmitry Bahturin, Liza Karepina , Yulia Kovas, Maya Putintseva

  Event Type: Youth

Organizer 71e0e578608c6526c7ec81b436ecee4fbd5a5c75_165x165

Liana Kobzeva
Tomsk, Russian Federation

View Profile ยป

Previous Organizers

Liana Kobzeva
2012, 2011