TEDx Events Upcoming TEDx events » TEDxKrakówCinema

TEDxKrakówCinema


Upcoming TEDxKrakówCinema Events


Highlights From Past TEDxKrakówCinema Events

Organizer 220809

Agnieszka Żarnowska
Krakow, Poland

View Profile »

Previous Organizers

Ewa Spohn
2014, 2013, 2012, 2011