TEDx Events Upcoming TEDx events » TEDxGolfLinksPark

TEDxGolfLinksPark


Upcoming TEDxGolfLinksPark Events


Highlights From Past TEDxGolfLinksPark Events

 • Mar 23, 2013

  Yahoo! Sunriver, EGL Business Park Bangalore, India
  Speakers included: P R Ganapathy, Apala Lahiri Chavan, Sandeep Sangaru, Atul Chitnis, Sneha Iype, Tushar Vashisht, Vipul Goyal

  Event Type: Standard

 • Jan 21, 2012

  Bangalore, India
  Speakers included: Shubranshu Choudhary, Dr. Sridhar Mitta, Anshuman Bapna, Ravi Venkatesan, Sr Adele Korah, Chitra Vishwanath , Amit Sharma, Tathagat Varma, Aradhana Goel

Organizer 99706

Shashank Khanna
Bangalore, India

View Profile »

Organizer 121980

Sarit Arora
Bangalore, India

View Profile »

Previous Organizers

Shashank Khanna
2012, 2011