TEDx Events Upcoming TEDx events » TEDxNSTU

TEDxNSTU


Upcoming TEDxNSTU Events


Highlights From Past TEDxNSTU Events

  • Nov 30, 2013

    Culture Center NSTU Novosibirsk, Russian Federation
    Speakers included: Alexander Proshunin, Vitaliy Antonov, Pavel Vostrikov, Valeriy Cherkasov, Olga Polkovnikova, Druzhinina Tatiana, Yana Belova, Vasily Sosnovskiy, Alexandra Pyryaeva, Artem Kudzev

    Event Type: University

Organizer 820a67eb3d50eb833067d325f4b41483f822c006_165x165

Artem Kovalenko

View Profile ยป