TEDx Events Upcoming TEDx events » TEDxKyiv

TEDxKyiv


Upcoming TEDxKyiv Events

  • Oct 15, 2015

    Kyiv, Ukraine

    Event Type: Standard


Highlights From Past TEDxKyiv Events

Organizer 242763

Vladyslav Greziev
Kyiv, Ukraine

View Profile »

Previous Organizers

Vadym Zhernovoi
2009
Olga Tyegay
2013, 2012
Olga Gnativ
2011, 2010
Olesya Dus
2014, 2013
Sergii Kauk
2011, 2010
Olga Romanyuk
2013, 2012
Vsevolod Dyomkin
2013, 2012, 2011, 2010, 2009