TEDx Events Upcoming TEDx events » TEDxKyiv

TEDxKyiv


Upcoming TEDxKyiv Events


Highlights From Past TEDxKyiv Events

Organizer 206387

Olesya Dus
Kiev, Ukraine

View Profile »

Previous Organizers

Vadym Zhernovoi
2009
Olga Romanyuk
2013, 2012
Olga Tyegay
2013, 2012
Sergii Kauk
2011, 2010
Olga Gnativ
2011, 2010
Vsevolod Dyomkin
2013, 2012, 2011, 2010, 2009