FlandersSalon
x = independently organized TED event

Theme: City 2.0

This event occurred on
March 23, 2013
11:00am - 6:00pm CET
(UTC +1hr)
Strombeek-Bever, VBR
Belgium

In samenwerking met TEDxFlanders organiseert Cc Strombeek nu een TedXSalon rond de thematiek van city 2.0, stadsranden en randsteden.
Deze TEDx wordt een zoektocht naar ideeën voor een duurzame samenleving, toekomstvisies voor een wereld in constante verandering. De immer oprukkende verstedelijking vraagt antwoorden voor zowel de stad als de stadsrand. Overal ter wereld leeft een grote betrokkenheid bij de transities en groeipijnen die de moderne stad doormaakt. Oplossingen komen er maar moeizaam. De wereld speelt zich op dit moment in de stad af. De cijfers van deze toenemende verstedelijking spreken voor zich. Stilaan zien we in dat men de grote demografische, sociale, economische en ecologische problemen niet kan oplossen op wereldschaal. Maar wel op het behapbare niveau van de stad en haar stadsrand.

CC Strombeek
Gemeenteplein 1
Strombeek-Bever, VBR
Belgium
See more ­T­E­Dx­Flanders­Salon events

Speakers

Speakers may not be confirmed. Check event website for more information.

Luc Deleu

Turn On Planning! Vanuit een oprecht engagement met actuele vraagstukken als de duizelingwekkende groei van de wereldbevolking, de onevenwichtige voedselproductie, de immer oprukkende milieuvervuiling en de frictie tussen het individu en de maatschappij, heeft Luc Deleu een ‘eco-centrische' vorm van urbanisme op wereldschaal ontwikkeld, die de naam Orbanisme draagt.

Yves De Weerdt

Volgens Yves vraagt duurzame stedelijke ontwikkeling naar geïntegreerde oplossingen. Dat wil zeggen dat energie, ruimte, materiaal, luchtkwaliteit, maar ook sociale impact niet apart maar samen onderzocht moeten worden. Belangrijk, want internationaal gezien mag Vlaanderen de boot niet missen die koers zet richting duurzame steden en de hele sociaaleconomische ontwikkeling die daar rond hangt.

Jeroen Olyslaegers

Begin eerst met empathisch en solidair te zijn in je omgeving

Anneleen Kenis

Anneleen Kenis is doctorandus bio-economie aan de KU Leuven en master in de psychologie en de duurzame ontwikkeling. Momenteel is ze als onderzoekster verbonden aan de KULeuven (departement Aard- en omgevingswetenschappen) waar ze werkt aan een doctoraat over ecologisch burgerschap en politisering. Anneleen Kenis is daarnaast ook een sterk geëngageerde milieuactiviste. Ze is coauteur van De mythe van de groene economie, een boek over de ervaringen en ideeën die ze doorheen de jaren in verschillende milieubewegingen heeft opgedaan.

Joachim Declerck

Joachim Declerck (°1979, Kortrijk) is medeoprichter en programmadirecteur van Architecture Workroom Brussels. Architecture Workroom werkt samen met publieke en private partijen aan het opzetten en coördineren van prospectieve ontwerpstudies die tot doel hebben innovatieve antwoorden te ontwikkelen op architecturale en stedelijke uitdagingen. Het wil bijdragen aan de internationale ontwikkeling en uitwisseling van kennis en expertise op het gebied van ontwerp.

Karl Philips

Karl is één van die zeldzame jonge kunstenaars waarvoor het engagement binnen de productie van kunst geen dode letter is. In de brede traditie van heel wat voorgangers opereert hij met projecten waarin militant engagement een « vrije” uitweg vindt in de veelal neutrale wereld van de beeldende kunst.

Ellie D’Hondt

Binnen de werkgroep BrusSense onderzoekt ze geluidshinder, geen onbekend gegeven in onze dichtbevolkte streek. Dr. Ellie D’Hondt specialiseert zich in het in kaart brengen van het geluidslandschap van een gebied. Ze bestudeert geluid en het effect ervan op onze gezondheid. Baanbrekend is een nieuwe meetmethode die gebruik maakt van alledaagse objecten zoals gsm’s en gps-systemen, waarmee geluidsoverlast in kaart wordt gebracht.

Harlan Levey

Levey is schrijver/ curator en de drijvende kracht achter de eigenzinnige galerie Harlan Levey Projects. Hij is editor in chief van Modart Magazine en oprichter van het NoNewEnemies netwerk – beide leggen de vinger aan de pols van nieuwe, frisse kunststromingen in de stad.

Citymine(d)

ondersteunt, initieert en coproduceert stedelijke projecten met een socio-cultureel karakter. Deze hebben tot doel de aandacht te vestigen op urbane kwesties en tegelijk de stad nieuw leven in te blazen.

Arnaud Verstraete

duurzame mobiliteit.

Stijn

Electrofunk Singer Songwriter

Organizing team

Christophe
Cop

Antwerpen, Belgium
Organizer

Dette
van Zeeland

Antwerpen, Belgium
Co-organizer
  • kevin suetens
    Organizer