Loading…

Wael Ghonim:
Wael Ghonim: Cách mạng Ai Cập: Dưới cách nhìn của người trong cuộc

TED2011 · 09:51 · Filmed Mar 2011
798,954 Total views
Your impact
Share this talk and
track your influence!

Wael Ghonim, nhân viên điều hành của Google, người đã khơi mào cuộc cách mạng dân chủ tài Ai Cập ... bằng trang Facebook tưởng nhớ một nạn nhận của chế độ tàn bạo. Diễn thuyết tại TEDxCairo, anh kể lại câu truyện trong hai tháng qua, khi mỗi ngày qua mọi người dân Ai Cập chứng tỏ rằng " sức mạnh của nhân dân vĩ đại hơn nhiều những gì mà những kẻ đang nắm giữ quyền lực đang có".

Activist
Google executive Wael Ghonim began a Facebook page that galvanized protest in Egypt's democratic revolution. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

183 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.