Vicki Arroyo

Vicki Arroyová: Pripravme sa na nové podnebie

14:36 •
Filmed Jan 2012 at TEDGlobal 2012
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
975K views

Zabudnime na politiku: údaje ukazujú, že v súčasnosti viditeľne dochádza k zmene podnebia. A ako tvrdí Vicki Arroyová, je najvyšší čas pripraviť naše domovy a mestá na nové podnebie, aj keď hrozí zvýšené riziko záplav, sucha a neistoty. Túto inšpirujúcu prednášku dokladá príkladmi odvážnych projektov z miest po celom svete – miestnymi príkladmi myslenia dopredu.

Vicki Arroyo
/ Environmental policy influencer

Vicki Arroyo uses environmental law and her background in biology and ecology to help prepare for global climate change.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from