Loading…

Miranda Wang and Jeanny Yao:
Hai nhà khoa học trẻ dùng vi khuẩn để phân hủy nhựa

TED2013 · 9:20 · Filmed Feb 2013

Một khi đã được tạo ra, nhựa (gần như) không bao giờ biến mất. Khi đang học lớp 12, Miranda Wang và Jeanny Yao đã tìm kiếm một loài vi khuẩn mới có thể phân hủy nhựa — cụ thể là phân giải phthalate, một phụ gia dẻo độc hại. Họ bất ngờ tìm ra lời giải ngay gần nhà.

Science fair winners
Miranda Wang and Jeanny Yao have identified a new bacteria that breaks down nasty compounds called phthalates, common to flexible plastics and linked to health problems. And they’re still teenagers. Full bio