Loading…

Tim Harford:
Tim Harford: Phép thử, sai sót và God complex

TEDGlobal 2011 · 18:07 · Filmed Jul 2011

Nhà kinh tế học Tim Harford nghiên cứu về những hệ thống phức tạp — và tìm ra một mối liên hệ bất ngờ giữa những hệ thống thành công: Chúng được xây dựng thông qua phép thử và sai sót. Trong bài phát biểu từ TEDGlobal 2011, Tim Harford yêu cầu chúng ta phải nắm lấy những sự ngẫu nhiên và bắt đầu phạm những sai lầm tốt hơn.

Economist, journalist and broadcaster
Tim Harford's writings reveal the economic ideas behind everyday experiences. Full bio