سوزان تلحوق

Cine spune că vorbind araba ne face "uncool"?

14:12 •
Filmed Jan 2012 at TEDxBeirut
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
1.1M views

Suzanne Talhouk cheamă la renaşterea limbii arabe prin modernizarea şi utilizarea ei ca mijloc creativ de exprimare. Munca sa se concentrează pe revendicarea identităţii limbii arabe şi pe eliminarea complexului său de inferioritate.

Suzanne Talhouk
/ Poet and language advocate

Suzanne Talhouk is an advocate for the Arabic language as a tool of power, pride and unity.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from