Sunitha Krishnan:
Cuộc chiến chống lại nạn nô lệ tình dục của Sunitha Krishnan

TEDIndia 2009 · 12:42 · Filmed Nov 2009
Watch next...
Eve Ensler: What security means to me
arrow

Share this idea

2,491,801
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Sunitha Krishnan đã dành cuộc đời mình để cứu lấy những phụ nữ và trẻ em khỏi nạn nô lệ tình dục, một thị trường quốc tế lợi nhuận hàng triệu đô. Trong bài nói dũng cảm này, cô kể cho chúng ta 3 câu chuyện mạnh mẽ, cũng như câu chuyện của chính cô, và kêu gọi một hướng tiếp cận nhân đạo hơn để giúp những nạn nhân trẻ tuổi xây dựng lại cuộc đời.

Anti-trafficking crusader
Sunitha Krishnan is galvanizing India’s battle against sexual slavery by uniting government, corporations and NGOs to end human trafficking. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

549 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.