Stephen Wolfram

Стивен Волфрам: Компјутеризација теорије свега

19:58 •
Filmed Jan 2010 at TED2010
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
1.4M views

Стивен Вофрам, креатор "Математике" (програма коришћеног за комплексне прорачуне), говори о свом походу на компјутеризацију свег знања - чинећи га претраживим, процесним и манипулативним. Његов нови претраживач "Волфрам Алфа", има не мањи циљ од моделирања и објашњавања физичке поставке свемира.

Stephen Wolfram
/ Scientist, inventor

Stephen Wolfram is the creator of Mathematica and Wolfram|Alpha, the author of A New Kind of Science, and the founder and CEO of Wolfram Research.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from