சைமன் சினக்:
சிறந்த தலைவர்கள் எவ்வாறு ஒரு செயலை ஊக்குவிக்கிறார்கள்

TEDxPuget Sound · 18:04 · Filmed Sep 2009
Watch next...
Steve Jobs: How to live before you die
arrow

Share this idea

30,720,084
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

சைமன் சினக் உணர்ச்சிமயமான தலைமையைப்பற்றிய எளிமையான மற்றும் சக்திவாய்ந்த மாதிரியைப்பற்றி உரையாற்றுகிறார். அவரது மாதிரி 'ஏன்?' என்ற வினாவிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது, அவரது கருத்திற்கு ஆதரவாக அவர் ஆப்பிள், மார்டின் லூதர் கிங் மற்றும் ரைட் சகோதரர்களையும், எதிராக டிவோ-யும் உதாரணம் காட்டுகிறார்.

Leadership expert
Simon Sinek explores how leaders can inspire cooperation, trust and change. He's the author of the classic "Start With Why"; his latest book is "Leaders Eat Last." Full bio
This talk was presented to a local audience at TEDxPuget Sound , an independent event. TED editors featured it among our selections on the home page.

Discuss

1879 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.