Loading…

Simon Sinek:
Սայմոն Սինեկ՝ Ինչպես են մեծ առաջնորդները ոգեշնչում

TEDxPuget Sound · 18:04 · Filmed Sep 2009
Watch next...
Steve Jobs: How to live before you die
arrow
27,038,546 Total views

Սայմոն Սինեկը ոգեշնչող առաջնորդության մի պարզ ու հզոր մոդել է ներկայացնում, որը սկսվում է ոսկե շրջանից ու «Ինչու՞» հարցից: Նա օրինակներ է բերում Apple-ից, Մարտին Լյութեր Քինգին եւ Ռայթ եղբայրներին, ու որպես հակակշիռ ներկայացնում է Tivo-ի պատմությունը,(որը մինչեւ վերջերս դատարանում ունեցած հաղթանակին արդեն իսկ շուկայական գնին համեմատած եռակի անգամ ավելացրել էր իր արժեքը ):

Leadership expert
Simon Sinek explores how leaders can inspire cooperation, trust and change. He's the author of the classic "Start With Why"; his latest book is "Leaders Eat Last." Full bio
This talk was presented to a local audience at TEDxPuget Sound , an independent event. TED editors featured it among our selections on the home page.

Discuss

1763 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.