Loading…

Sheryl WuDunn:
Sheryl WuDunn: Sự bất công lớn nhất của thế kỉ

TEDGlobal 2010 · 18:22 · Filmed Jul 2010

Trong quyển sách "Nửa bầu trời", bà Sheryl WuDunn nghiên cứu sự bóc lột phụ nữ trên toàn thế giới. Những câu chuyện của bà rất đáng kinh ngạc. Chỉ khi nào phụ nữ ở các nước đang phát triển được hưởng sự bình đẳng về giáo dục và cơ hội kinh tế thì chúng ta mới tận dụng được nguồn nhân lực

Author, journalist
As a journalist reporting on China, Sheryl WuDunn saw the everyday oppression of women around the world. She and Nick Kristof wrote "Half the Sky," chronicling women's stories of horror and, especially, hope. Full bio