Sheryl Sandberg

शेरयल स्याण्डबर्ग: किन हामी संग थोरै महिला नेतृत्व छ

14:58 •
Filmed Jan 2010 at TEDWomen 2010
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
6.3M views

फेसबुक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरयल स्याण्डबर्ग किन पुरुष को तुलनामा थोरै प्रतिशत मात्र महिलाहरु आफ्नो पेशा को उच्च तहमा पुग्छन भन्ने समिक्षा गर्छिन - र त्यो उच्च स्थान हासिल गर्ने लक्ष भएका महिलाहरुलाई तीन वटा उत्कृष्ठ सल्लाह प्रदान गर्छिन |

Sheryl Sandberg
/ COO, Facebook

As the COO at the helm of Facebook, Sheryl Sandberg juggles the tasks of monetizing the world’s largest social networking site while keeping its users happy and engaged.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from