Loading…

ՇաոԼան:
ՇաոԼան Սուեհ: Չինարենը՝ հեշտությամբ:

TED2013 · 6:10 · Filmed Feb 2013
Subtitles available in 48 languages
View interactive transcript
2,309,268 Total views
Your impact
Share this talk and
track your influence!

Օտարերկրացու համար չինարեն խոսելը բարդ խնդիր է: Սակայն այդ լեզվի գեղեցիկ և հաճախ խրթին նշանները սովորելը կարող է այդքան էլ բարդ չլինել: ՇաոԼանը հակիրճ ներկայացնում է նշանները, դրանց հիմքում ընկած գաղափարներն ու նշանակությունը՝ պարզ ձևերից անցնելով առավել բարդ հասկացությունների: Անվանենք այն «Չայնիզի»:

Technologist, entrepreneur
ShaoLan Hsueh has been a tech writer, an investor and entrepreneur, who now focuses on teaching Chinese through an engaging new method. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

402 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Please or sign up to add comments.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.