Loading…

ՇաոԼան:
ՇաոԼան Սուեհ: Չինարենը՝ հեշտությամբ:

TED2013 · 6:10 · Filmed Feb 2013
Watch next...
Jay Walker: The world's English mania
arrow
2,689,089 Total views

Օտարերկրացու համար չինարեն խոսելը բարդ խնդիր է: Սակայն այդ լեզվի գեղեցիկ և հաճախ խրթին նշանները սովորելը կարող է այդքան էլ բարդ չլինել: ՇաոԼանը հակիրճ ներկայացնում է նշանները, դրանց հիմքում ընկած գաղափարներն ու նշանակությունը՝ պարզ ձևերից անցնելով առավել բարդ հասկացությունների: Անվանենք այն «Չայնիզի»:

Technologist, entrepreneur
ShaoLan Hsueh has been a tech writer, an investor and entrepreneur, who now focuses on teaching Chinese through an engaging new method. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

425 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.