Salman Khan

Salmans Kāns: Izmantosim video, lai jaunradītu izglītību

20:27 •
Filmed Jan 2011 at TED2011
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
4.1M views

Salmans Kāns stāsta kā un kāpēc viņš izveidoja Kāna akadēmiju, rūpīgi strukturētu izglītojošu video sēriju, kas aptver visu matemātikas izglītības programmu un nu arī citus priekšmetus. Viņš parāda interaktīvu uzdevumu potenciālu un aicina skolotājus apsvērt tradicionālās mācīšanas scenāriju apgriezt otrādi - dot skolēniem mājās skatīties video lekcijas un "mājas" uzdevumus veikt klasē, kur skolotājs var palīdzēt.

Salman Khan
/ Educator

In 2004, Salman Khan, a hedge fund analyst, began posting math tutorials on YouTube. Six years later, he has posted more than 2,000 tutorials, which are viewed nearly 100,000 times around the world each day.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from