Return to the talk Return to talk

Transcript

Select language

Translated by sann tint
Reviewed by Myo Aung

0:12 ဒီေန႕ ေခတ္မွာ ထူးခၽြန္တဲ႔ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ကုိ ျဖစ္လာေစတဲ့ အရာေတြက ဘာေတြပါလဲ။ ကၽြန္မတို႔ အမ်ားအျပားဟာ ဒီ အရာအားလံုးသိေနတဲ႔ သူ႔ေနာက္လိုက္ေတြ ဘက္က ရပ္တည္ေပးတဲ႔၊ သူတို႔ကို အမိန္႔ေပးတဲ႔၊ သူတို႔ကို အကာအကြယ္ေပးတဲ႔ အာဂလူစြမ္းေကာင္းႀကီးရဲ႕ ရုပ္ပံုကို စြဲကိုင္ထားတာပါ။ ဒါက အရင္ကာလတုန္းက ရုပ္လြာတစ္ခုလိုမ်ိဳး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေခတ္လည္းမမွီေတာ႔တဲ့ အရင္ ကမာၻတစ္ခုက ေအာင္ျမင္မႈေတြ ပံုစံေတြကို ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအစီအစဥ္ေတြပါ။ လက္ရွိကမာၻကုိ အေျခခံထားတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါမွမဟုတ္လည္း ေနာင္လာမယ့္ ကမာၻကုိလည္း အေျခမခံပါဘူး။ ကုမၸဏီေပါင္း (၄၀၀၀) ကို ကၽြန္မတို႕ေလ႔လာခဲ႕ျပီး သူတို႔ကို သင္တို႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ရဲ႕ ထိေရာက္မႈရွိပံုကို ႀကည့္ႀကရေအာင္ ဆုိၿပီး ေမးျမန္းခဲ႔ပါတယ္။ (၅၈) ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ကုမၸဏီေတြက အေရးပါတဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈ က႑ေတြအတြက္ ပင္ကိုစြမ္းရည္ ကြာဟခ်က္ေတြ အေတာ့္ကုိ ႀကီးမားတာကို ကိုးကားေျပာခဲ႔ပါတယ္။ ဒီအဓိပၸါယ္ကေတာ႔ ကုမၸဏီမ်ားထဲက ေလ႕က်င္႕ေရးအစီအစဥ္ေတြ၊ လမ္းၫႊန္ သင္ၾကားမႈေတြ၊ အကဲခတ္ဆန္းစစ္မႈေတြ၊ ဒါေတြအားလံုးရွိေနတာေတာင္ ကုမၸဏီတစ္ဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္ဟာ ထူးခၽြန္တဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုုိ အလံုအေလာက္ေမြးထုတ္ မေပးႏုိင္ ျဖစ္ေနႀကတယ္။ သင္႕ကိုယ္သင္ ေမးေကာင္း ေမးမိမွာကေတာ႔ "ငါ႕ကုမၸဏီဟာ ငါ႔ကို (၂၁)ရာစု ရဲ႕ ထူးခၽြန္တဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္အျဖစ္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေအာင္ ကူေပးရဲ႕လား" ဆိုတာပါ။ ျဖစ္ႏိူင္ေျခ မရွိဖုိ႔ ပုိမ်ားပါတယ္။ အခုဆုိရင္ ကၽြန္မဟာ အသက္ေးမြဝမ္းေက်ာင္း သက္တမ္း (၂၅)ႏွစ္ အတြင္းမွာ ထူးခၽြန္တဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ျဖစ္ေပၚလာေစတဲ႔ အေႀကာင္းတရားေတြကို ေလ႔လာလာခဲ႔ပါတယ္။ ကၽြန္မဟာ Fortune 500 ကုမၸဏီေတြထဲမွာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ အလုပ္အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ (၂၀၀) ေက်ာ္ကို ကၽြန္မ အႀကံေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေနာက္ျပီး ရွင္တို႕ စိတ္ကူးမရႏုိင္ေလာက္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ လမ္းေႀကာင္းေတြကိုလည္း ကၽြန္မ ျပစုပ်ိဳးေထာင္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႕ လြန္ခဲ႕တဲ႕ ႏွစ္အနည္းငယ္တုန္းကေတာ႕ ေခါင္ေဆာင္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေရး အပိုင္းမွာ စိုးရိမ္စရာေကာင္းတဲ႕ အလားအလာကို ကၽြန္မ သတိထားမိခဲ႕ပါတယ္။ ကၽြန္မ သတိထားမိခဲ႕တာကေတာ႕ ဘယ္ေလာက္ပဲ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈေတြ ရွိေစခဲ့ေပမဲ့ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအလုိက္ ခပ္ဆင္ဆင္ ျဖစ္ရပ္ေတြကုိ ျပန္ျပန္ျပီး ေပၚေပၚလာေနတယ္ ဆိုတာပါ။ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကေတာ႕ ခရစ္(စ္)ဆိုတဲ႕သူအေႀကာင္းပါ။ ဌာနသစ္တစ္ခုကို ေျပာင္းသြားရာ အဖတ္ဆယ္လို႕ မရႏိူင္တဲ႕ တန္ဖိုးက်ဆင္းမႈေတြ ရင္ဆုိင္လာရကာ က်ရႈံးသြားတဲ႕ အလားအလာ ျမင့္မားခဲ့တဲ့ နာျမည္ႀကီး ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ပါ။ ေနာက္ျပီးေတာ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဆစ္ဒနီလိုမ်ိဳး ျဖစ္ရပ္ေတြပါ။ သူမ အရမ္းကို စိတ္ပ်က္ရတဲ႕ အေႀကာင္းကေတာ႕ သူမရဲ႕ ကုမၸဏီဟာ ေခါင္းေဆာင္ေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုး ကုမၸဏီျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္းျပျခင္းခံခဲ႕ရေပမယ္႕ ထိပ္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္ အေယာက္ (၅၀) ထဲကမွ တစ္ေယာက္ကသာ ေသာ့ခ်က္ ေရွ႕ေဆာင္မႈ ေျခလွမ္းေတြကို ဦးေဆာင္ဖို႕ အသင့္ရွိခဲ့လို႕ပါ။ ေနာက္ျပီးေတာ႕ ေစ်းကြက္ အေျပာင္းအေရႊ႕တစ္ခုမွာ အငိုက္ဖမ္းခံလိုက္ရတဲ႕ တစ္ခါက ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းခဲ႕ဘူးတဲ႕ လုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ႕ ဝါရင္႕ေခါင္းေဆာင္မႈ အသင္းလိုမိ်ဳး ၊ သူ႕တုိ႔ဘာသာသူတုိ႔ ကုမၸဏီကုိ ထက္ဝက္ အထိေလွ်ာ႕ခ်ပစ္မလား ဒါမွမဟုတ္ လုပ္ငန္းထဲကေနၿပီး ထြက္သြားၾကမလား အေျခအေနမ်ဳိး ေရာက္သြားတဲ့ ဇာတ္လမ္းေတြကလည္း ရွိေသးတယ္။ အခု ဒီလုိ အဖန္တလဲလဲျဖစ္ေပၚေနတဲ႕ အျဖစ္သနစ္ေတြေၾကာင့္ ကၽြန္မ ေမးခြန္းႏွစ္ခုကို ထုတ္ေမးစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ "ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ဖြံ့ျဖိဳးမႈထဲကုိ ရင္းႏွီျမွပ္ႏွံမႈ အရမ္းႀကီးကို ပိုမို ထည့္ရင္းႏွီးေနတဲ႕အခါ ဘာျဖစ္လို႕ ေခါင္းေဆာင္မႈ ကြာဟခ်က္ေတြ ပုိပုိက်ယ္ျပန့္လာေနရတာလဲ။" ေနာက္ျပီးေတာ႕ "ေအာင္ျမင္၊ ျဖစ္ထြန္းဖို႕အတြက္ ထူးခၽြန္တဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတက ဘာေတြကိုမ်ား ကြဲျပားစြာ တမူထူးျပီး လုပ္ေဆာင္ေနႀကတာလဲ။" ကၽြန္မ လုပ္လုိက္တာ တစ္ခုကေတာ႕ ဒီေမးခြန္းေတြက ကၽြန္မရဲ႕ ဦးေႏွာက္ထဲမွာ တခ်ိန္လံုး ရွိေနခဲ့ၾကကာ ခုနက ေျပာျပခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ စိတ္ဓါတ္က်ေနခဲ့လုိ႔ အဲဒါေတြကို အခ်ိန္ျပည့္ေလ႕လာႏိူင္ေအာင္ ကၽြန္မဟာ အလုပ္က ထြက္လိုက္ျပီး အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ကုမၸဏီေတြ၊ ႏိူင္ငံေတြနဲ႕ အက်ိဳးအျမတ္ကိုအဓိကမထားတဲ႕ အဖြဲ႔ အစည္းေတြမွာ ထိေရာက္တဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈရဲ႕ လုပ္ကုိင္ပံုေတြနဲ႕ မထိေရာက္တဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈရဲ႕ လုပ္ကုိင္ပံုေတြကုိ ေလ႕လာဆန္းစစ္ဖို႕ ကမာၻ႕ အႏွံံ႕ အျပားကို တစ္ႏွစ္ႀကာ ခရီးထြက္ခဲ႕ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ပဲ ေတာင္အာဖရိကကို ကြၽန္မ ခရီးထြက္တာလည္း ပါခဲ႕တယ္။ အဲဒီမွာ နယ္(လ္)ဆင္ မန္ဒဲလားဟာ သူရဲ႕ ႏိူင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အေျခအေနကို ႀကိဳတင္ျပီး ျမင္ခဲ့ရာတြင္ ထိန္းေက်ာင္းခဲ့ရာတြင္ ဘယ္လိုဘယ္ပံု သူ႔ေခတ္ကာလရဲ႕ ေရွ႕ကုိ ေရာက္ႏုိင္ခဲ့တာလဲ ဆုိတာကုိ နားလည္ဖို႕ အခြင္႕အလမ္း တစ္ခု ရရွိခဲ႕တာေပါ႕။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္ေတြ အေတာ့္ကုုိ နည္းပါးခဲ့တာေတာင္ မႀကာခဏဆိုသလို ၿပိဳင္ဖက္ရန္သူေတြကုိေတာင္ ရင္ႀကားေစ႕ေပးရင္း၊ ကမာၻေပၚမွာႀကီးမားစြာ အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏုိင္စြမ္း ရွိႀကတဲ႕ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္တဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ခဲ႕တယ္။ ေနာက္ျပီး သမၼတေတြရဲ႕ စာႀကည့္တိုက္ေတြမွာ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ုန္ကုန္ခံျပီး ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဝန္းက်င္အေနအထားက ဘယ္လုိ ပံုသြင္းေပးခဲ႕တာလဲ သူတို႕ရဲ႕ ဦးေဆာင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ၊ အဲဒီလုိ ဦးေဆာင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက သူတိုရဲ႕ ့သက္တမ္းကုိေတာင္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ဘယ္လို အက်ဳိးျပဳခဲ့ၾကတယ္ ဆိုတာကို နားလည္ဖို႕ ႀကိဳးစားေနခဲ႕ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ႕ ကၽြန္မ ဒီအလုပ္ကို အခ်ိန္ျပည့္ ျပန္ဝင္လာတဲ႕အခါမွာေတာ႕၊ လက္ရွိ အခန္းက႑မွာပါပဲ၊ ဒီေမးခြန္းေတြကို စိတ္ဝင္းစားၾကတဲ့ ႏွစ္လိုဖြယ္ရာေကာင္းတဲ႕ ကၽြန္မ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႕ လက္တြဲလိုက္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ ဒါတစ္ခုလံုးကေန ရွင္သန္ေနျပီး၊ တမူထူးေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ႀကတဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့ စရုိက္လကၡဏာေတြကို ကၽြန္မဟာ အႏွစ္ခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ႕ လူေတြကို သူတို့ရဲ့ ရွိရင္းစြဲ အစြမ္းသတၱိေတြ တိုးပြားဖို႕ အေထာက္အကူေပးမယ္႕ ျပင္ဆင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ကုိင္ပံုေတြကိုလည္း အႏွစ္ခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ အခု အဲဒီထဲက တစ္ခ်ိဳ့ကို ဒီမွာ မွ်ေဝခ်င္ပါတယ္။ (၂၁) ရာစုမွာ ထူးခၽြန္တဲ႔ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ကုိ ျဖစ္လာေစတဲ့ အရာေတြက ဘာေတြပါလဲ။) (၂၁) ရာစု ကမာၻႀကီးထဲမွာ၊ ကြန္ျပဴတာနည္းပညာေတြ ထြန္းကားေနကာ ပြင္႕လင္းျမင္သာတဲ့ ကမၻာႀကီးမွာ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈနဲ့ တီထြင္မႈေတြကို ပိုျပီးျမန္ဆန္လာတဲ့ ကမာၻႀကီးမွာ အဲဒီမွာက နက္နဲရႈပ္ေထြးတဲ႕ ကြန္ယက္စနစ္လိုမ်ိဳး တစ္ခုခုမပါပဲနဲ႕ေတာ႕ ဘာႀကီးႀကီးမားမားမွ ျပီးေျမာက္မွာ မဟုတ္တဲ့ ကမာၻႀကီးမွာ ဖြ့ံျဖိဳးေရး အစဥ္အလာလိုက္တဲ႕ လုပ္ကုိင္ပံုေတြကို အားကိုးေနျခင္းဟာ သင္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ထြန္းမႈကို အညြန့္ခ်ဳိးပစ္ပါလိမ္႕ မယ္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ႕ အစဥ္အလာ အကဲျဖတ္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ႕ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ႕(၃၆၀) ဆန္းဆစ္ေလ႕လာခ်က္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ ေခတ္မမွီေတာ႕တဲ စြမ္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြဟာ ယံုမွားဖြယ္ရာ အျပဳသေဘာ ရလဒ္ေတြကုိုပဲ ေပးမွာျဖစ္ျပီး၊ သင္႕ကိုသင္ တကယ္အရွိထက္ ပိုျပီး ျပင္ဆင္ထားသလုိ ေတြးထင္လာေစကာ ႏွစ္သိမ္႕ေပးေနပါလိမ္႕မယ္။ (၂၁) ရာစုရဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုတာကို ေမးခြန္း (၃)ခုနဲ႕ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ႏုိင္ျပီး၊ သက္ေသထူျပႏုိင္ပါတယ္။ သင္႕ရဲ့ စီးပြားေရလုပ္ငန္းပံုစံ၊ ဒါမွမဟုတ္ သင္႕ဘဝရဲ့ ေနာက္လာမယ့္ အေျပာင္းအလဲကို ႀကိုတင္ျပင္ဆင္ဖို႕ကို သင္ ဘယ္မွာ နည္းလမ္းရွာေဖြမလဲ။ ဒီေမးခြန္းရဲ့ အေျဖကေတာ႕ သင္႕ရဲ့ ျပကၡဒိန္ေပၚမွာ ရွိေနပါတယ္။ သင္ရဲ႕ အခ်ိန္ေတြကုိ ဘယ္သူေတြနဲ႕ ကုန္ဆံုးမလဲ။ ဘာအေႀကာင္းအရာေတြ ေပၚမွာလဲ။ ဘယ္ကို ခရီးထြက္မွာလဲ။ ဘာေတြ ဖတ္ေနလဲ။ ေနာက္ျပီး ဒါကို ေရွ့မွာ ရွိလာႏုိင္တဲ့ ရပ္တန႔္မႈေတြကုိ နားလည္လာေစမယ့္ အသိအျမင္ အျဖစ္ ဘယ္လို အဆီအနွစ္ထုတ္ယူမလဲ။ ေနာက္ျပီး သင္ဟာ ႀကိုတင္ျပင္ဆင္ျပီး အသင္႕အေနထားျဖစ္ေနေအာင္ တစ္ခုခုလုပ္ဖို႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို ေလာေလာဆယ္ ဘယ္လိုခ်မလဲ။ အသင္းဝင္ တစ္ဦးစီကို တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းတည္း စုစည္းေပးတဲ႕ လုပ္ကုိင္နည္းေတြကုိ က်င့္သံုးတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ရွိတယ္ ဒါေတြက ကၽြန္မတုိ႔အေပၚကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစတဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ေတြ ဒါေတြက ဒီျပင္ အဖြဲ႕၀င္ေတြ အေပၚကို သက္ေရာက္မယ့္ ဦးတည္ခ်က္ေတြ အဲဒါေတြကုိ စုစည္းလ်က္ သူတို့ မ်ွေဝႀကတယ္။ ေနာက္ျပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ႀကတယ္။ မွန္ကန္တဲ႕ လမ္းေႀကာင္းကို ဦးတည္တဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုဆီကို ဒါမွမဟုတ္ ႀကိဳးပမ္းမႈ အသစ္တစ္ခုကို ႀကိဳတင္ေမ်ွာ္မွန္းဖို႕ေပါ႕။ ထူးခၽြန္တဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ေခါင္းငံု႔ုထားသူေတြ မဟုတ္ႀကဘူး။ သူတို႕ဟာ ေထာင့္ေစ့ေအာင္ ၾကည့္႐ႈိလ်က္ အနာဂတ္ကို တံု့ျပန္ရံုတင္မက လုိခ်င္တဲ့ ပံုကုိလည္း သြင္းႏုိင္ၾကသူေတြပါ။ ဒုတိယေမးခြန္းကေတာ႕ သင္႕ရဲ႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ဒါမွမဟုတ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အဓိကအခန္းမွ ပါ၀င္ၾကသူတုိ႔ရဲ႕ ကြန္ယက္ထဲမွာ မတူကြဲျပားမႈေတြကုိ ဘယ္ေလာက္ အထိခြင့္ျပဳမွာလဲဲ။ သင္သိပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႕ မႀကာခဏ ႀကားႀကားေနရတတ္တဲ႕ မိတ္ေဆြေရာင္းရင္း ကြန္ယက္ေတြ ဆိုတာေလ။ သူတို႕ ေတြဟာ အဖဲြ့အစည္း အေျမာက္အျမားမွာ အသက္ဆက္ရွင္သန္ေနတယ္ဆုိတာကေတာ႕ မုခ်ပဲေလ။ ဒါေပမယ္႕ ကၽြန္မတို႕ အားလံုးဆီမွာ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိေတာ႕ ကၽြန္မတို႕ နဲ႕ အဆင္ေျပတဲ႕ လူေတြ အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံၾကတဲ့ ကြန္ယက္မ်ဳိး ရွိတတ္ႀကတာပဲေလ။ ဒီေတာ႕ ဒီေမးခြန္းက သင္ဟာ သင္နဲ႔ အေတာ့္ကို မတူကြဲျပားတဲ့သူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေတြကုိ တိုးတက္ဖြံ့ျဖိဳးလာေအာင္ လုပ္ႏိူိင္စြမ္းကို ဆိုိုတာပါ။ ဒီကြဲျပားျခာနားခ်က္ေတြ ဆိုတာကလည္း ဇီ၀သေဘာပိုင္းဆိုင္ရာေတြ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြ၊ လုပ္ငန္းသေဘာဆိုင္ရာေတြ၊ ႏိူင္ငံေရးပိုင္းဆိုင္ရာေတြ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာေတြ၊ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာေတြလည္း ျဖစ္ႏိူင္ပါတယ္။ ဒါေတာင္ ဒီကြဲျပားျခာနားခ်က္ေတြရွိေနေပမယ္႕ လည္း သူတို့ေတြဟာ သင္႕နဲ့ဆက္သြယ္ျပီး၊ တူညီတဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုကို စြမ္းေဆာင္ေအာင္ျမင္ေရးမွာ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ သင့္ကို လံုေလာက္စြာ ယံုႀကည္မႈ ရွိေနပါတယ္။ ထူးခၽြန္တဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ပိုၿပီး မတူကြဲျပားတဲ႕ က်ယ္၀န္းတဲ့ ကြန္ယက္တစ္ခု ရွိေနျခင္းဟာ ပိုျပီးျမင့္မားတဲ႕ အဆင္႕ေနရာေတြမွာ အညႊန္းပံုစံ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရး နဲ႔ အေျဖမ်ားကုိ ရွာေဖြေရးအတြက္ပါ အရင္းအျမစ္ တစ္ခုျဖစ္တာကို နားလည္ႀကပါတယ္။ အေႀကာင္းကေတာ႕ သင့္ဆီမွာ ရွိေနၾကတဲ့ အဲဒီလူေတြဟာ သင္နဲ႕မတူညီတဲ႕နည္းလမ္းေတြနဲ႕ စဥ္းစားၾကမွာမို႕လို႕ပါ။ တတိယ ေမးခြန္းကေတာ႕ သင္ဟာ အတိတ္က သင္႕ကို ေအာင္ျမင္ေစခဲ႕ဘူးတဲ႕ လုပ္ကုိင္နည္း တစ္ခုကို စြန့္လြတ္ပစ္ ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ သတၱိရွိရဲ႕လား။ ေျပာေနက် စကား တစ္ခုရွိတယ္။ "အတူတူ ျဖစ္ခ်င္ရင္ အတူတူ လုိက္သြားပါ"တဲ႕။ ဒါေပမယ္႕ ဒီအႀကံေပးခ်က္ကို သင္ လိုက္နာမယ္ ဆိုရင္ေတာ႕ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ျဖစ္ႏိူင္ေခ်ရွိတာကေတာ႕ သင္ဟာ အကၽြမ္းဝင္ျပီး၊ သက္ေတာင္႕ သက္သာျဖစ္တဲ႕အရာကိုပဲ ဆက္လုပ္ကိုင္ေနေတာ႕မွာပဲေပါ႕။ ထူးခၽြန္တဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ မတူကြဲျပားတာကုိ လုပ္ျပရဲတယ္။ သူတို႕ေတြဟာ အရဲစြန္႕လုပ္ကိုင္ဖုိ႔ကုိ ေျပာေနရုံသာ မကပါဘူး။ တကယ္ကိုပဲ လုပ္ကုိင္တတ္ႀကတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲက တစ္ေယာက္က ကၽြန္မကို ဖြင္႕ေျပာဖူးတာက တကယ္႕ အခ်က္က အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အရွိဆံုး ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုတာက လူေတြက သင္႕ရဲ႕ စိတ္ကူအသစ္ဟာ နံုအအ၊ ဒါမွမဟုတ္ မိုက္ရူးရဲဆန္တယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေႀကာင္ေတာင္ေတာင္ ႏိူင္တယ္လို႕ေျပာတာကို ေတာင္႕ခံႏိူင္တဲ႕ စိတ္ဓါတ္ၾကံ့ခုိင္မႈ သက္လံုကို တည္ေဆာက္ႏိူင္စြမ္းရွိတဲ႕ အခါမွသာ ေပၚထြက္လာတာပါတဲ႕။ ကဲဒီမွာ စိတ္ဝင္စာစရာေကာင္းတာက သင္႕ကိုလာပူးေပါင္းမယ့္ သူေတြဟာ သင္ ထင္မွတ္ႏုိင္သလုိ သင္႕ကြန္ယက္ထဲ သူေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ မႀကာခဏဆိုသလို သူတို႕ေတြဟာ မတူကြဲျပားစြာ ေတြးေခၚတတ္တဲ့ သူေတြပါ။ ဒါေႀကာင္႕လည္း ရဲဝံ့တဲ႕ ရုတ္တရက္ ခုန္ပ်ံထဲ ဆင္ႏြဲဖို့ သင္႕ ကုိ လာေရာက္ ပူးေပါင္းလုိခ်င္ၾကတဲ့ သူေတြပါ။ ဒါဟာ ႀကီးမားတဲ႕ ခုန္ေက်ာ္မႈ တစ္ရပ္ပါ။ ေျခလွမ္း တစ္ရပ္ မဟုတ္ပါဘူး။ အစဥ္အလာ ေခါင္းေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ စာရင္ ဒီေမးခြန္း (၃) ခြန္းကို ေျဖၾကားႏုိင္ျခင္းဟာ (၂၁) ရာစုရဲ့ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္အျဖစ္ သင္႕ရဲ႕ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈကို အေသအခ်ာ စိစစ္ ဆံုးျဖတ္ေပးပါလိမ္႕မယ္။ ကဲ ဒီေတာ႕ ထူးခၽြန္တဲ႔ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ကုိ ျဖစ္လာေစတဲ့ အရာေတြက ဘာေတြပါလဲ။ အမ်ားႀကီးကို ကၽြန္မေတြ့ခဲ့ဘူးကာ သူတိုေတြဟာ ထင္ရွားႀကပါတယ္။ သူတို႕ေတြဟာ မေန႕က သက္ေတာင္႕ သက္သာျဖစ္ခဲ့တဲ႕ ႀကိဳတင္ခန္႕ မွန္းလုိ႔ ရႏိူင္မႈအတြက္ မဟုတ္ဘဲ၊ ဒီေန႕ရဲ႕ ဒိ႒ျဖစ္ရပ္ေတြကိုေရာ၊ မနက္ျဖန္ရဲ႕ မသိရေသးတဲ႕ ျဖစ္ႏိူင္ေျခေတြ အတြက္ကိုပါ ျပင္ဆင္ေနႀကတဲ႕ အမိ်ဳးသားေတြ နဲ႕ အမ်ိဳးသမီးေတြပါ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ (လက္ခုပ္သံမ်ား)