Richard Wilkinson

Ричард Вилкинсон: Како економската нееднаквост е штетна за општествата

16:54 •
Filmed Jan 2011 at TEDGlobal 2011
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
2.2M views

Инстинктивно чувствуваме дека нешто не е во ред во општествата со огромни разлики во приходите. Ричард Вилкинсон графички ги претставува поразителните податоци за економската нееднаквост и покажува што е тоа што се влошува кога разликата меѓу богатите и сиромашните е преголема: вистински ефекти врз здравјето, должината на животниот век, дури и врз така основни вредности како довербата.

Richard Wilkinson
/ Public health researcher

In "The Spirit Level," Richard Wilkinson charts data that proves societies that are more equal are healthier, happier societies.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from