Loading…

Richard Wilkinson:
Ռիչարդ Ուիլկինսոն. Ինչպես է տնտեսական անհավասարությունը վնասում հասարակություններին

TEDGlobal 2011 · 16:54 · Filmed Jul 2011

Մենք բնազդորեն զգում ենք, որ հասարակությունները, որտեղ եկամուտների միջև հսկայական խզում կա, ինչ որ պատճառով սխալ ուղղությամբ են գնում։ Ռիչարդ Ուիլկինսոնը աղյուսակով ներկայացնում է տնտեսական անհավասարության դաժան տվյալներ ու ցույց է տալիս, նաև, թե ինչն է ավելի վատանում, երբ հարուստները ու աղքատները ավելի են հեռանում իրարից. այս երևույթի իրական ազդեցությունը առողջության, երկարակեցության, նույնիսկ այնպիսի հիմնարար արժեքների վրա, ինչպիսին է վստահությունը:

Public health researcher
In "The Spirit Level," Richard Wilkinson charts data that proves societies that are more equal are healthier, happier societies. Full bio