Loading…

Richard St. John:
Ռիչարդ Սբ. Ջոն՝ «Հաջողությունը շարունակական ճանապարհորդություն է»

TED2009 · 3:57 · Filmed Feb 2009
Subtitles available in 54 languages
View interactive transcript
2,733,114 Total views
Your impact
Share this talk and
track your influence!

Իր տիպիկ անմիջական ոճով, Ռիչարդ Սբ. Ջոնը հիշեցնում է մեզ, որ հաջողությունը միակողմանի երթևեկությամբ փողոց չէ, այլ մշտական ճանապարհորդություն: Նա օգտագործում է իր բիզնեսի հաջողության և անկման պատմությունը մի արժեքավոր դաս ներկայացնելու համար. այն է՝ մենք անհաջողության ենք մատնվում երբ դադարում ենք փորձել:

Marketer, success analyst
A self-described average guy who found success doing what he loved, Richard St. John spent more than a decade researching the lessons of success — and distilling them into 8 words, 3 minutes and one successful book. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

166 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Please or sign up to add comments.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.