Loading…

Richard Dawkins:
Ричард Давкинс: Цэрэгт атейстүүд

TED2002 · 29:10 · Filmed Feb 2002

Ричард Даукинс болон түүний санаа нэгт шашингүй үзэлтнүүд хэрхэн шашны байгууллагууд улс төр болон шинжлэх ухааны салбарт хүндрэл учруулан халдан довтлох болсон тухай үзэл бодлоо илэрхийлж, үүний эсрэг тэмцэхийг хөгжилтэй бөгөөд эрч хүчтэйгээр уриалан дуудсан лекц

Evolutionary biologist
Oxford professor Richard Dawkins has helped steer evolutionary science into the 21st century, and his concept of the "meme" contextualized the spread of ideas in the information age. In recent years, his devastating critique of religion has made him a leading figure in the New Atheism. Full bio