Loading…

Richard Baraniuk:
Ռիչարդ Բարանյուկ՝ Ոսուցում բաց աղբյուրներից

TED2006 · 18:34 · Filmed Feb 2006
Subtitles available in 26 languages
View interactive transcript
872,579 Total views
Your impact
Share this talk and
track your influence!

Ռայս համալսարանի դասախոս Ռիչարդ Բարանյուկը բացատրում է սկզբունքները, որոնցով աշխատում է «Connexions»-ը` իր բաց աղբյուրներով տրամադրվող առցանց կրթական համակարգը: Այն կրճատում է գրքերը՝ թույլ տալով ուսուցիչներին կիսել և ազատ կերպով փոփոխությունների ենթարկել դասընթացների նյութերը աշխարհի ցանկացած կետում:

Education visionary
Richard Baraniuk founded Connexions — now called OpenStax — a free, open-source, global clearinghouse of course materials. Students and educators tap into its vast store of texts on everything from engineering to ornithology to music, adapting the content as they see fit. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

104 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Please or sign up to add comments.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.