Loading…

Rebecca MacKinnon:
Ռեբեկա ՄկՔինոն: Եկե՛ք հետ վերադարձնենք համացանցը:

TEDGlobal 2011 · 14:52 · Filmed Jul 2011
Watch next...
Clay Shirky: How social media can make history
arrow
702,359 Total views

TEDGlobal-ի այս հզոր ելույթում Ռեբեկա ՄկՔինոնը նկարագրում է ծավալվող պայքարը կիբերտարածությունում ազատություն և վերահսկողություն ձեռք բերելու համար: Նա հարցնում է. «Ինչպե՞ս կարող ենք ձևավորել համացանցի հաջորդ փուլը` հիմնված պատասխանատվության ու ազատության վրա, վերահսկման փոխարեն»: Նա հավատում է, որ համացանցը մոտենում է «Մագնա Կարտա» կետին, երբ աշխարհի բազում քաղաքացիներ իրենց կառավարություններից պահանջեցին պաշտպանել իրենց ազատ խոսքի և շփման իրավունքը:

Media activist
Rebecca MacKinnon looks at issues of privacy, free expression and governance (or lack of) in the digital networks, platforms and services on which we are all increasingly dependent. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

121 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.