Rebecca MacKinnon

Ребека Маккинън: Нека да си вземем обратно Интернет!

14:52 •
Filmed Jan 2011 at TEDGlobal 2011
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
707K views

В тази влиятелна лекция от TEDGlobal Ребека Маккинън описва разрастващата се борба за свобода и контрол в киберпространството, и пита: Как можем да създадем следващата фаза на Интернет с отговорност и свобода в основата, а не контрол? Тя смята, че интернет се насочва към един "Магна Харта" момент, когато гражданите по целия свят изискват от техните правителства да защитават свободата на словото и правото им на връзка.

Rebecca MacKinnon
/ Internet freedom activist

Rebecca MacKinnon looks at issues of free expression, governance and democracy (or lack of) in the digital networks, platforms and services on which we are all more and more dependent.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from