Philip Zimbardo

En sund tidsorientering enligt Philip Zimbardo

6:34 •
Filmed Jan 2009 at TED2009
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
1.2M views

Psykologen Philip Zimbardo hävdar att lycka och framgång grundas i ett karaktärsdrag som ofta ignoreras: hur vi förhåller oss mot dået, nuet och framtiden. Han föreslår att vi granskar vår attityd gentemot tid som ett första steg mot ett bättre liv.

Philip Zimbardo
/ Psychologist

Philip Zimbardo was the leader of the notorious 1971 Stanford Prison Experiment — and an expert witness at Abu Ghraib. His book The Lucifer Effect explores the nature of evil; now, in his new work, he studies the nature of heroism.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from