Pavan Sukhdev

Pavan Sukhdev : hãy định giá tự nhiên !

16:31 •
Filmed Jan 2011 at TEDGlobal 2011
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
578K views

Mỗi ngày chúng ta sử dụng những vật chất của trái đất miễn phí mà không suy nghĩ gì. Nhưng nếu chúng ta phải trả cho giá trị thật của những vật chất đó, liệu điều đó có khiến chúng ta cận trọng hơn về những cái mà chúng ta sử dụng và những cái mà chúng ta phung phí? Hãy nghĩ Pavan Sukhdev là một " chủ ngân hàng tự nhiên"— định giá trị những tài sản của trái đất. Những biểu đồ đầy kinh ngạc sẽ khiến các bạn suy nghĩ khác về giá trị của không khí nước , cây cối ...

Pavan Sukhdev
/ Environmental economist

A banker by training, Pavan Sukhdev runs the numbers on greening up — showing that green economies are an effective engine for creating jobs and creating wealth.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from