Loading…

Paul Bennett:
Paul Bennett tìm ra thiết kế trong những tiểu tiết

TEDGlobal 2005 · 14:10 · Filmed Jul 2005

Giới thiệu một loạt những sản phẩm đầy cảm hứng, mới lạ và khôi hài, bậc thầy người Anh về thiết kế và thương hiệu Paul Bennett giải thích rằng thiết kế không cần phải là những điệu bộ to tác, mà có thể giải quyết những vân đề nhỏ, phổ biến và bị xem nhẹ.

Designer; creative director, Ideo
As a creative director at Ideo, Paul Bennett reminds us that design need not invoke grand gestures or sweeping statements to be successful, but instead can focus on the little things in life, the obvious, the overlooked. Full bio