Loading…

Neil Harbisson:
Նեիլ Հարբիսոն՝ Ես լսում եմ գույներ

TEDGlobal 2012 · 9:35 · Filmed Jun 2012
Watch next...
Eric Topol: The wireless future of medicine
arrow
2,199,858 Total views

Արվեստագետ Նեիլ Հարբիսոնը ծննդյան օրվանից ի վեր գույներ չի տեսնում, բայց այս օրերին նրա գլխին ամրացված սարքը վերածում է գույները լսելի հաճախականությունների։ Աշխարհը մոխրագույն տեսնելու փոխարեն՝ Հարբիսոնը կարող է լսել գույների մի ամբողջ սիմֆոնիա և նույնիսկ դեմքեր ու նկարներ։

Sonochromatic Cyborg Artist
Neil Harbisson's "eyeborg" allows him to hear colors, even those beyond the range of sight. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

271 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.