Loading…

Michael Porter:
Tại sao doanh nghiệp có thể giải quyết tốt các vấn đề xã hội?

TEDGlobal 2013 · 16:28 · Filmed Jun 2013
Subtitles available in 26 languages
View interactive transcript
1,122,013 Total views
Your impact
Share this talk and
track your influence!

Tại sao chúng ta phải tìm đến các tổ chức chính phủ và phi chính phủ để giải quyết các vấn đề lớn nhất của xã hội? Michael Porter thừa nhận ông có thiên vị, ở cương vị là giáo sư trường kinh doanh, nhưng ông muốn mọi người lắng nghe nghiên cứu của ông về việc cho phép doanh nghiệp cố gắng giải quyết các vấn đề xã hội phức tạp như biến đổi khí hậu và thiếu nguồn nước. Tại sao vậy? Bởi vì khi doanh nghiệp giải quyết một vấn đề, nó tạo ra lợi nhuận, và nhờ đó giải pháp được nâng cao.

Business strategist
Michael E. Porter wrote the books on modern competitive strategy for business. Now he is thinking deeply about the intersection between society and corporate interests. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

213 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Please or sign up to add comments.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.