مِیسون زایِد

من هزار و یک مشکل دارم ... رعشه‌ی عصبی تنها یکی از آن‌هاست

14:13 •
Filmed Jan 2013 at TEDWomen 2013
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
7.7M views

مِیسون زایِد در ابتدای سخنرانی شاد و بامزه‌ی خود (واقعاً هم بامزه) می‌گوید، "من دچار رعشه‌ی عصبی هستم. من همیشه می‌لرزم،" و اضافه می‌کند "من مثل شکیرا هستم، وقتی که محمدعلی را می‌بیند." این طنزپرداز عرب-آمریکایی، با ادب و طنز، داستان خلاصه‌ای را از پیشرفت‌هایش به عنوان یک بازیگر، مجری طنزپرداز، خَیِّر و نماینده‌ی معلولین، برای ما تعریف می‌کند.

Maysoon Zayid
/ Comedian and writer

Writer, actor, comedian, Maysoon Zayid is the co-founder of the New York Arab-American Comedy Festival.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from