Marisa Fick-Jordan

Marisa Fick-Jordan deler underverkene av Zulu ledningskunst

2:33 •
Filmed Jan 2007 at TEDGlobal 2007
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
264K views

I denne korte presentasjonen, stappfull av bilder, forteller Marisa Fick-Jordan oss om hvordan en landsby med tradisjonelle Zulu vevere bygde et verdensomspennende market for deres blendende arbeid.

Marisa Fick-Jordan
/ Craft artist, product designer

South African product designer Marisa Fick-Jordan works with Zulu wire artists to develop a sustainable, worldwide market for their bold and shimmering work.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from