Loading…

Maajid Nawaz:
Maajid Nawaz: Một nền văn hóa toàn cầu chống chủ nghĩa cực đoan

TEDGlobal 2011 · 17:53 · Filmed Jul 2011
Subtitles available in 27 languages
View interactive transcript
584,044 Total views
Your impact
Share this talk and
track your influence!

Tại sap những tổ chức cực đoan liên quốc gia thành công ở những nơi mà các phong trào dân chủ nắm quyền một cách khó khăn? Maajid Nawaz, một cựu tín đồ Hồi giáo cực đoan, đòi hỏi các câu chuyện gốc rễ và hoạt động toàn cầu để phát tán sự dân chủ dưới chiêu bài chủ nghĩa dân tộc và sự bài ngoại. Một bài nói chuyện mạnh mẽ từ TEDGlobal 2011.

Anti-extremism activist
Maajid Nawaz works to promote conversation, tolerance and democracy in Muslim and non-Muslim communities. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

237 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Please or sign up to add comments.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.