Loading…

Luis von Ahn:
Luis von Ahn: Đóng góp trực tuyến phạm vi lớn

TEDxCMU · 16:39 · Filmed Apr 2011
Subtitles available in 33 languages
View interactive transcript
1,213,423 Total views
Your impact
Share this talk and
track your influence!

Sau khi khẳng định lại mục đích của CAPTCHA (Chương trình hiển thị các từ ngẫu nhiên bị làm nhiễu để bạn gõ lại khi đăng ký trên mạng nhằm mục đích xác định xem bạn là con người hay là một chương trình máy tính) là mỗi lần người nào đó gõ captcha là giúp điện tử hóa sách, Luis von Ahn tự hỏi làm cách nào để sử dụng các sự đóng góp nhỏ của nhiều người trên Internet cho một điều tốt đẹp hơn. Tại TEDxCMU, anh ta chia sẻ dự án mới đầy tham vọng của mình: Duolingo. Duolingo sẽ giúp hàng triệu người vừa học một ngôn ngữ mới vừa dịch nội dung các trang web nhanh chóng và chính xác — mọi thứ đều miễn phí.

Computer scientist
Luis von Ahn builds systems that combine humans and computers to solve large-scale problems that neither can solve alone. Full bio
This talk was presented to a local audience at TEDxCMU, an independent event. TED editors featured it among our selections on the home page.

Discuss

294 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Please or sign up to add comments.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.